1. Informacje ogólne

1.1. Operatorem strony  www.parking777.pl   jest  VOLODYMYR KORETSKYI ul.Postepu 30a Nowa Wola 05-500 , NIP: 5361927413 ,REGON: 524134019 oraz adres poczty elektronicznej:biuro@parking777.pl  , która ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających tą stronę.

1.2. W ramach funkcjonowania niniejszej strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników oraz ich zachowaniach:

— zapisywanych w logach serwera WWW;

— zapisywanych w danych Google Analytics;

— zapisywanych w formularzach;

— zapisywanych w urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.

1.3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: informacyjne, statystyczno-analityczne, kontakt oraz w celu dokonania płatności.

2. Administrator danych i jego dane kontaktowe

2.1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

— przesyłając e mail na adres:biuro@parking777.pl

— pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Parking777 ul.Postępu 30a 05-500 Nowa Wola                                                                         3. Zakres odpowiedzialności

3.1. Operator dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże Operator nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystywania tych treści przez użytkowników lub osoby trzecie bez naruszenia w jakiejkolwiek części niniejszej polityki.

3.2. Strona zawiera odnośniki do innych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator nie odpowiada również za treść oraz politykę prywatności linkowanych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator zaleca każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności po przejściu do linkowanej strony.

4. Gromadzenie danych

4.1. W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:

1) adres IP

2) nazwa stacji klienta

3) czas nadejścia zapytania,

4) pierwszy wiersz żądania http,

5) czas wysłania odpowiedzi,

6) kod odpowiedzi HTTP,

7) nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku gdy jest to możliwe,

8) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

9) adres URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik,

10) informacje o przeglądarce użytkownika,

11) liczba wysłanych przez serwer bajtów,

12) inne dane techniczne o anonimowym charakterze,

  1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

  2. Dane powyższe są przechowywane przez czas wymagany przez ustawodawstwo i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

5. Formularze

5.1. Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, kraj, usługa, data, telefon kontaktowy.

5.2. W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 1 pozwalają na identyfikację osoby fizycznej to dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką ochrony danych osobowych Operatora. Jednocześnie każdy użytkownik przed wysłaniem formularza musi każdorazowo zaznaczyć, iż otrzymał od Operatora informacje w zakresie ochrony danych osobowych lub podstronie konkretnego programu/zbiórki. Operator archiwizuje oświadczenie o otrzymaniu tych informacji.

6. Pliki Cookies

6.1. Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji.

6.2. Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer . Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

6.3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

6.4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.

6.5. Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.

6.6. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce użytkownika.

7. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

7.1. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.

7.2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Operatora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

7.3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.